โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งหมด 48 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การประมวลองค์ความรู้และศึกษาสถานภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยก๊าซมีเธนจากนาข้าวในประเทศไทย
พิมพันธ์ เจิมสวัสดิพงษ์
ปริมาณการปลดปล่อย CH4 จากนาข้าวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พัชรี แสนจันทร์
Emission of Methane in a Rice-Fallow-Rice Cropping Sequencein Central Thailand
แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล
การปล่อยออกของก๊าซมีเทนจากนาข้าวในประเทศไทยและการจัดทำฐานข้อมูล
พิมพันธ์ เจิมสวัสดิพงษ์
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประเมินก๊าซเรือนกระจกเฉพาะมีเทนในประเทศไทย
อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ
การศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว
สิรินทรเทพ เต้าประยูร
ผลกระทบจากการจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าวของประเทศไทย
อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ
การพัฒนาฐานข้อมูลด้วยระบบภูมิศาสตร์สนเทศเพื่อการประเมินมีเทนจากนาข้าว
จอร์จ เกล

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งหมด 48  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 3 / 3
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th