โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล ทั้งหมด 6 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
โครงการ สิทธิชุมชนศึกษา ภาคเหนือ กรณีลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน แม่แตงตอนบน และแม่งัด
นิคม พุทธา
สิทธิชุมชนภาคเหนือตอนบน กรณีลุ่มน้ำย่อยแม่แตงตอนล่าง
ปิยะพร ศรีแปลก
สิทธิชุมชนศึกษาภาคใต้
นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
สิทธิชุมชนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนั่น ชูสกุล
โครงการ "สิทธิชุมชนศึกษา" (Community Rights Study)
เสน่ห์ จามริก
ชุดโครงการวิจัยสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล
เสน่ห์ จามริก

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล ทั้งหมด 6  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th