โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4920030
ชื่อโครงการ : การศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกของเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย
  Study of Farmer's Knowledge Attitude and Practice in Avian Influenza and Vaccine in the North of Thailand
หัวหน้าโครงการ : สุวิชัย โรจนเสถียร
ทีมวิจัย :
สุวิชัย โรจนเสถียร
หัวหน้าโครงการ
อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวิทย์ โชตินันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรีรัตน์ หนูมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทิดศักดิ์ ญาโน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรที่มีต่อโรคไข้หวัดนก

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรที่มีต่อการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก

3. เพื่อให้ได้ข้อมูลวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกที่มีในเขตภาคเหนือ

สถิติการเปิดชม : 1,294 ครั้ง
ชุดโครงการ : สุขภาพสัตว์และสาธารณสุข (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 166 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th