โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งหมด 42 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
"การประชาสัมพันธ์และสำรวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Innovative House ในงาน Thailand Bestbuys 2011"
บัณฑิต อินณวงศ์
การประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยภายใต้แบรนด์ Innovative House ในโครงการ Taste Thai : Thai Food Festival 2011 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
บัณฑิต อินณวงศ์
การประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยภายใต้แบรนด์ Innovative House ในงาน Thai Fex 2012
บัณฑิต อินณวงศ์
การสังเคราะห์บริบทงานวิจัยโดยรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อสร้างแต้มต่อและเสริมศักยภาพทางอุตสาหกรรมอาหารในเขตจังหวัดพิษณุโลก
เกตุการ ดาจันทา
การประชาสัมพันธ์พร้อมสำรวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์ Innovative House และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
บัณฑิต อินณวงศ์
"การเผยแพร่เชิงรูปธรรมและสำรวจข้อมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยภายใต้แบรนด์ Innovative House"
บัณฑิต อินณวงศ์
ศึกษาทัศนคติของชาวญี่ปุ่นต่อก๋วยเตี๋ยวแกงไทย
นฤมล นันทรักษ์
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การศึกษากระบวนการผลิตข้าวกาบาจากข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยด
วรนุช ศรีเจษฎารักข์
การเพิ่มมูลค่าข้าวเปลือกที่จมน้ำในแปลงนาของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
วุฒิชัย นาครักษา
การศึกษากระบวนการผลิตข้าวกาบาจากข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยด
วรนุช ศรีเจษฎารักข์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ำมันสำหรับการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ปลอดภัย
บัณฑิต อินณวงศ์
การศึกษาคุณสมบัติของน้ำมันที่ใช้ในกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสดเพื่อผลิตน้ำมันทดแทนที่มีความปลอดภัย
โสภาค สอนไว
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาราเร่เสริมนัตโตะในเชิงพาณิชย์
อรุณี อภิชาติสรางกูร
"การลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในน้ำแก้วมังกรบรรจุกระป๋อง"
บุศรากรณ์ มหาโยธี
นมแพะภาคใต้ตอนล่าง : การลดกลิ่นสาบนมแพะ
พัชรินทร์ ภักดีฉนวน
การศึกษาคุณค่าด้านสุขภาพของน้ำพริกแกงชนิดไม่มีกะทิและผลิตภัณฑ์ โดยการใช้การทดลองแบบ in vitro
สมศรี เจริญเกียรติกุล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยอบแห้งที่ตกเกรด
เอกพันธ์ แก้วมณีชัย
การอบแห้งแบบไม่ต่อเนื่องและการควบคุมอุณหภูมิการเกิดกลาสทรานซิชันที่มีผลต่อคุณภาพของกล้วยตาก
สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
โครงการ "ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของปลายข้าวต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตแบบเอ็กซ์ทรูชั่นระดับอุตสาหกรรม"
มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์
การใช้กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงบำบัดซีโอดีในน้ำออกจากระบบชีวภาพที่บำบัดน้ำซะซึมจากหลุมฝังกลบมั่นคง
จินต์ อโณทัย

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งหมด 42  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th