โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

  เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ > IRPUS
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : IRPUS ทั้งหมด 8 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หนังสือรวบรวมผลงานที่ได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2551
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2552
"งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2551
การพัฒนากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ตราผลผลิตของโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ธัชชัย จิตรนันท์, 2550
ชุดโครงการ "โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี" ปี 2549
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2549
งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 3
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2548
โครงงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2548
ชุดโครงการ "โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2547"
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2547
โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2546
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : IRPUS ทั้งหมด 8 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 1 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th