โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ประชาคมอาเซียน ทั้งหมด 45 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีไทยระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
วาริพิณ มงคลสมัย
แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางวัฒนธรรมระดับชาติที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พิชาภพ พันธุ์แพ
ศึกษาสถานภาพการตลาดสินค้าไหมในประเทศอาเซียน
ศิริพร บุญชู
การพัฒนาเนื้อดินพื้นบ้านสำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการหล่อน้ำดินเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
นรพล รามฤทธิ์
แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน
ปภัศร ชัยวัฒน์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ประชาคมอาเซียน ทั้งหมด 45  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 3 / 3
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th