โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

  เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ > MAG
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : MAG ทั้งหมด 25 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2554
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ, 2554
การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ, 2554
ปริมาณการใช้ยางรถยนต์ที่ใช้แล้วที่เหมาะสมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์, 2553
การพัฒนาโมเดลการเคลื่อนตัวของดินและการประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างข้างเคียงจากการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, 2553
การพัฒนา Reactive Powder Concrete
บุรฉัตร ฉัตรวีระ, 2553
การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ, 2553
การประยุกต์ใช้คลื่นอัลตราโซนิกส์ในการทดสอบการก่อตัวและทำนายค่ากำลังอัดของคอนกรีต
ปิติ สุคนธสุขกุล, 2553
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MAG Window II) ปี 2553
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ, 2553
การแยกขยะชุมชนที่ย่อยขนาดชนิดเบาในฟลูอิไดซ์เบดแบบก๊าซ-ของแข็ง
ธราพงษ์ วิทิตศานต์, 2553
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2553
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ, 2553
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : MAG ทั้งหมด 25 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>  
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th