เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ > IRAS
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ ทั้งหมด 22 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้เชื้อเพลิงแกลบในระดับอุตสาหกรรม
ฐานิตย์ เมธิยานนท์   : งานวิจัยปี 2547
PDF Icon
เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้เชื้อเพลิงแกลบในระดับห้องปฏิบัติการ
นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์   : งานวิจัยปี 2547
PDF Icon
การทดสอบและพัฒนาสายเคเบิลไยแก้วนำแสงชนิดแขวนเพื่อการผลิต
ปรีชา ยุพาพิน   : งานวิจัยปี 2546
PDF Icon
การเตรียมแอสฟัลท์อิมัลชันเพื่อใช้เป็นสารเคลือบหลังคา
อภิญญา ดวงจันทร์   : งานวิจัยปี 2546
PDF Icon
การนำทรายทิ้งจากโรงงานผลิตเครื่องยนต์มาใช้เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต
บุรฉัตร ฉัตรวีระ   : งานวิจัยปี 2546
PDF Icon
การอนุรักษ์พลังงานในเตาเผาอิฐแบบโดม
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์   : งานวิจัยปี 2546
PDF Icon
การพัฒนาการออกแบบแว่นตาว่ายน้ำโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย
สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์   : งานวิจัยปี 2546
PDF Icon
การนำน้ำสลัดจ์จากโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้ผสมคอนกรีต
บุรฉัตร ฉัตรวีระ   : งานวิจัยปี 2546
PDF Icon
การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราในไซเลจ
สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ   : งานวิจัยปี 2545
PDF Icon
โครงการการพัฒนารูปแบบการตัดแผ่นไม้ MDF เพื่อเพิ่มผลผลิตในการผลิตในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์   : งานวิจัยปี 2545
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : IRAS ทั้งหมด 22 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400